Milieubehoud op het land op Koh Tao

Als intellectuele soort is de zorg voor het land waarop we leven van vitaal belang voor ons voortbestaan.

Omdat Koh Tao zo’n klein eiland is, is het essentieel dat er initiatieven voor natuurbescherming op het land zijn om de natuurlijke schoonheid van het landschap te behouden.

Hoewel de lokale bevolking klein is, zijn de bezoekersaantallen die naar het eiland reizen hoog, dus heeft de lokale gemeenschap een reeks inspanningen voor natuurbehoud op het land ontwikkeld.

www.thefunkyturtle.com-restoration-and-preservation-conservation
Land Based Conservation Initiatives

Landbescherming en recycleren op Koh Tao

Niet-biologisch afbreekbare producten moeten van het eiland worden verscheept om verantwoord op het vasteland te worden verwerkt.

Lokale bedrijven en particulieren hebben inzamelpunten op het eiland opgezet, zodat deze producten kunnen worden verzameld en vervoerd naar de recyclagepunten op het vasteland.

Er worden opruimingen op het land en op het strand georganiseerd door lokale vrijwilligers, bedrijven en duikcentra en je zult vrijwel elke dag een evenement vinden waar je aan mee kunt doen.

www.thefunkyturtle.com-land-conservation-koh-tao
Recycling Initiatives

Plastic afval verminderen op Koh Tao

Lokale winkels, waaronder 7/11 en supermarkten, zijn gestopt met het gebruik van plastic tassen voor eenmalig gebruik en moedigen kopers aan om hun eigen herbruikbare tassen mee te brengen bij het kopen van producten.

Lokale bars en restaurants zijn overgestapt op metalen of bamboe rietjes om te drinken om de overmatige hoeveelheden plastic rietjes die hun weg naar de oceaan vinden te helpen elimineren.

www.thefunkyturtle.com cigarette butt clean up
Cigarette Butt Clean ups

Landbehoud en sigarettenpeuken

Er zijn door vrijwilligers georganiseerde opruimingen van sigarettenpeuken om de miljoenen giftige peuken te helpen verwijderen die hun weg naar de zee vinden.

Koh Tao biedt een reeks educatieve cursussen en bewustmakingsinitiatieven om verantwoord leven te bevorderen, zodat iedereen kan meedoen en kan bijdragen aan een schoner en gezonder milieu.

www.thefunkyturtle.com land conservation on koh tao
Land Conservation on Koh Tao Thailand

Het belang van behoud op het land

Zowel natuurlijke als landbouwgronden vormen een essentieel onderdeel van ons planeetondersteuningssysteem.

Ze voorzien en filteren onze watervoorziening, stellen ons in staat voedsel te verbouwen en bieden bescherming tegen natuurrampen.

De natuurlijke omgeving biedt plekken waar we kunnen genieten van recreatieve activiteiten, of gewoon zitten en nadenken en het draagt bij aan schonere lucht door het opnemen van CO2.

www.thefunkyturtle.com-plastic-waste-and-conservation

Plastic Waste Awareness

Instandhoudingsinitiatieven op het land

Instandhouding op het land wordt vaak gezien als minder dringend dan de noodzaak om bedreigde diersoorten te beschermen, maar de twee gaan vaak hand in hand.

Het verlies van natuurlijke en landbouwgrond heeft gevolgen voor de ecosystemen die in die gebieden voorkomen.

ECOSYSTEMEN & BIODIVERSITEIT

De verstoring van het ecosysteem leidt vaak tot een afname van de biodiversiteit, wat op zijn beurt de kans op uitsterving van andere soorten vergroot.

Een van de voor de hand liggende gevolgen van het verlies van natuurlijke gronden zijn de grotere risico’s waarmee we worden geconfronteerd door natuurrampen.

Natte gronden (wetlands) fungeren als natuurlijke overdrachtsystemen voor regenwater die ons kunnen helpen omgaan met gevaren zoals extreme temperaturen en kuststormen.

Het verlies van deze wetlandgebieden vergroot de kans dat gebieden overstromen bij storm of droogte bij extreme temperaturen.

www.thefunkyturtle.com-land-conservation-deforestation
Land Conservation Deforestation

Landbehoud en ontbossing

Bovendien heeft ontbossing een groot effect op de manier waarop deze landen worden getroffen door zware stormen.

Het verwijderen van bomen veroorzaakt wijdverspreide bodemerosie omdat de wortels de grond meestal op zijn plaats verankeren.

Zodra de regen komt, wordt deze losse grond weggespoeld, wat vaak modderstromen veroorzaakt, en komt het terecht in lokale beken en rivieren.

Zodra het het watersysteem bereikt, kan het van invloed zijn op hydro-elektrische projecten, irrigatiesystemen en de sedimentbelasting verhogen, wat het zeeleven beïnvloedt.

Er zijn een aantal technieken die door natuurbeschermers worden gebruikt, afhankelijk van de ernst van de schade en het doel van het project.

Deze omvatten mitigatie, conservering, sanering en herstel.

www.thefunkyturtle.com-plastic-waste-conservation-on-koh-tao
Conservation & Initiatives

BEHOUD

Preservation follows the premise that lands should be maintained in their natural form.

Behoud volgt het uitgangspunt dat gronden in hun natuurlijke vorm moeten worden behouden.

Degenen die deze methode van conservering onderschrijven, zijn van mening dat het enige gebruik dat mensen voor het land zouden moeten hebben, is te genieten van de schoonheid en het te gebruiken voor inspiratie.

Protectionisten willen dat land wordt beschermd tegen elke ontwikkeling.

RESTAURATIE

Herstel houdt in dat het land in zijn oorspronkelijke, authentieke staat wordt teruggebracht, waardoor de ecosystemen op dat land ook weer in hun natuurlijke balans kunnen terugkeren.

Om een gebied te herstellen, moet je eerst de historische omstandigheden onderzoeken, zodat je de juiste methoden kunt ontwikkelen om het in zijn natuurlijke staat terug te brengen.

Dit kan herintroductie omvatten van inheemse dieren en planten, waterwegen herstellen naar het natuurlijke pad en menselijke infrastructuur verwijderen.

SANERING

www.thefunkyturtle.com beach clean land conservation
Land Conservation Beach Clean Ups

Sanering is een proces waarbij het gebied op milde en niet-destructieve wijze wordt schoongemaakt.

Het primaire doel is om het gebied op te ruimen en het in de oorspronkelijke staat te herstellen, met zo min mogelijk overlast.

Er zijn verschillende methoden die kunnen worden gebruikt om gebieden op te ruimen, een voorbeeld hiervan is bioremediatie, namelijk het gebruik van natuurlijk voorkomende organismen om de verontreinigende stoffen af te breken.

MITIGATIE

Mitigatie houdt in dat een beschadigde locatie wordt vervangen door een nieuwe locatie met dezelfde ecologische waarde op een nieuwe locatie.

Het herplanten van bomen bij het kappen is een voorbeeld van verzachting. Voor sommige natuurbeschermers is dit de minst geprefereerde optie, omdat het, hoewel het de vernietiging van land compenseert, het nog steeds toelaat.

Bij een bezoek aan Koh Tao zouden lokale bedrijven en de gemeenschap hulp verwelkomen van vrijwilligers die expertise kunnen bieden, of gewoon meedoen aan een van de reguliere natuurbeschermingsinitiatieven.