การอนุรักษ์ภาคพื้นดินบนเกาะเต่า

ในฐานะที่เป็นมนุษย์ผู้มีสติปัญญา การดูแลดินแดนที่เราอาศัยอยู่มีความสำคัญต่อการอยู่รอดอย่างต่อเนื่องของเราเอง

เกาะเต่าเป็นเกาะเล็กๆ แนวคิดริเริ่มเรื่องการอนุรักษ์ที่ดินเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะรักษาความงามตามธรรมชาติของภูมิประเทศ

แม้ว่าประชากรในท้องถิ่นจะมีจำนวนน้อย แต่จำนวนนักท่องเที่ยวมายังเกาะค่อนข้างสูง ดังนั้นชุมชนท้องถิ่นจึงได้พัฒนาโครงการอนุรักษ์ที่ดินหลากหลายรูปแบบ

www.thefunkyturtle.com-restoration-and-preservation-conservation
Land Based Conservation Initiatives

การรีไซเคิล การอนุรักษ์ภาคพื้นดินบนเกาะเต่า

ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายไม่ได้ทางชีวภาพ จะต้องถูกส่งออกกลับไปที่ฝั่ง เพื่อกำจัดอย่างมีความรับผิดชอบและอย่างถูกต้อง

ธุรกิจท้องถิ่นและคนในชุมชนได้ตั้งจุดรวบรวมผลิตภัณฑ์บนเกาะ เพื่อให้สามารถรวบรวมและขนส่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปยังจุดรีไซเคิลบนฝั่ง

มีการทำความสะอาดชายหาดและที่ดินที่จัดขึ้นโดยอาสาสมัครท้องถิ่น จากฝ่ายธุรกิจและศูนย์ดำน้ำต่างๆ คุณจะพบงานลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยเกือบทุกวันและเป็นกิจกรรมที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้

www.thefunkyturtle.com-land-conservation-koh-tao
Recycling Initiatives

การลดขยะพลาสติกบนเกาะเต่า

ร้านค้าท้องถิ่นรวมถึงเซเว่นอีเลฟเว่นและซูเปอร์มาร์เก็ตได้หยุดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และกระตุ้นให้ผู้ซื้อนำถุงผ้ามาใช้เมื่อซื้อสินค้า

บาร์ท้องถิ่นและร้านอาหารได้เปลี่ยนไปใช้หลอดโลหะหรือหลอดไม้ไผ่เพื่อช่วยกำจัดหลอดพลาสติกจำนวนมากที่ทิ้งลงสู่มหาสมุทร

www.thefunkyturtle.com cigarette butt clean up
Cigarette Butt Clean ups

การอนุรักษ์ที่ดินและก้นบุหรี่

มีอาสาสมัครที่ช่วยดูแลก้นบุหรี่ตามแนวชายฝั่ง เพื่อช่วยกำจัดก้นบุหรี่นับล้านที่จะออกไปสู่ทะเล

เกาะเต่านำเสนอหลักสูตรการศึกษาและแนวคิดต่างๆเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบ ดังนั้นทุกคนสามารถมีส่วนร่วมทำให้สภาพแวดล้อมสะอาดและมีสุขภาพดียิ่งขึ้น

www.thefunkyturtle.com land conservation on koh tao
Land Conservation on Koh Tao Thailand

ความสำคัญของการอนุรักษ์ภาคพื้นดิน

ที่ดินทั้งทางธรรมชาติและทางการเกษตรเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนโลกของเราใหดำเนินต่อไปได้

ที่ดินช่วยให้น้ำและกรองน้ำให้เรา ให้เราปลูกอาหารและปกป้องเราจากภัยธรรมชาติ

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทำให้เรามีสถานที่ที่เราสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมสันทนาการต่างๆได้ หรือเพียงแค่เรานั่งลง ก็มีส่วนทำให้อากาศหมุนเวียนโดยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

www.thefunkyturtle.com-plastic-waste-and-conservation
Plastic Waste Awareness

โครงการอนุรักษ์ภาคพื้นดิน

การอนุรักษ์บนดินมักถูกมองว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนน้อยกว่าความต้องการที่จะปกป้องสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองเรื่องมักทำควบคู่ไปด้วยกัน

การสูญเสียที่ดินตามธรรมชาติและเกษตรกรรมส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศที่พบในพื้นที่เหล่านั้น

ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

การหยุดชะงักของระบบนิเวศมักจะนำไปสู่การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพและประสิทธิภาพของการทำงานลดลง ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์

หนึ่งในผลกระทบที่ชัดเจนที่เกิดจากการสูญเสียดินแดนตามธรรมชาติคือ ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการที่เราจะต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

พื้นที่ชุ่มน้ำทำหน้าที่ช่วยดูดซับน้ำและความร้อนหรือเป็นระบบถ่ายโอนน้ำจากพายุ ซึ่งสามารถช่วยเราจัดการกับอันตรายเช่น อุณหภูมิที่สูงขึ้นผิดปกติและพายุชายฝั่ง

และการสูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ำเหล่านี้เพิ่มโอกาสจะเกิดน้ำท่วมในช่วงพายุฤดูร้อน หรือเผชิญกับความแห้งแล้งในช่วงที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น

www.thefunkyturtle.com-land-conservation-deforestation
Land Conservation Deforestation

การอนุรักษ์และการตัดไม้ทำลายป่า

นอกจากนี้ การตัดไม้ทำลายป่าจะเกิดผลกระทบต่อผืนป่าเป็นอย่างมากเมื่อมีพายุ

การตัดต้นไม้ทำให้เกิดการพังทลายของดินอย่างกว้างขวาง เนื่องจากรากของต้นไม้มักจะยึดดินไว้ให้อยู่กับที่ไม่ถล่ม

เพราะฉะนั้นเมื่อฝนตกลงมา ดินร่วนก็จะถูกพัดพาไปด้วย บ่อยครั้งมีดินโคลนถล่มและกลายเป็นแม่น้ำและลำธารในชุมชนหรือเรียกว่าน้ำป่าไหลหลาก

ไม่เพียงแค่กระทบต่อผืนป่าเท่านั้น หากสถานการณ์การชะล้างดินหนักมากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อระบบน้ำ ก็จะสามารถทำลายระบบชลประทานได้ หลังจากนั้นจะเป็นการเพิ่มปริมาณตะกอนซึ่งมีผลต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเลเช่นเดียวกัน

มีหลายโครงการและเทคนิคที่ใช้โดยนักอนุรักษ์ที่ดิน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความเสียหายและเป้าหมายของโครงการ

ซึ่งเหล่านี้รวมถึงการบรรเทา การเก็บดูแลรักษา การแก้ไขและการฟื้นฟู

www.thefunkyturtle.com-plastic-waste-conservation-on-koh-tao
Conservation & Initiatives

การดูแลรักษา

การดูแลรักษาตามสมมติฐานที่ว่า ที่ดินควรได้รับการดูแลในรูปแบบธรรมชาติ

หลายคนที่ใช้วิธีการอนุรักษ์นี้ เชื่อว่ามนุษย์เท่านั้นที่ควรดูแลแผ่นดิน ถือเป็นการชื่นชมความงามของมันและใช้เป็นแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ

นักคุ้มครองต้องการให้ที่ดินได้รับการคุ้มครองจากการพัฒนาในด้านต่างๆ

การบูรณะ

การฟื้นฟูเกี่ยวข้องกับการคืนที่ดินกลับสู่สภาพดั้งเดิม ซึ่งจะช่วยให้ระบบนิเวศบนที่ดินนั้นกลับสู่สมดุลตามธรรมชาติ

ในการฟื้นฟูพื้นที่ คุณต้องค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับพื้นดินทางประวัติศาสตร์ก่อน เพื่อให้คุณสามารถพัฒนาวิธีการที่ถูกต้องเพื่อคืนกลับสู่สภาพธรรมชาติได้ดีที่สุด

ซึ่งอาจรวมถึงการนำสัตว์พื้นเมืองและพืชขึ้นมาใหม่ การฟื้นฟูทางน้ำสู่เส้นทางธรรมชาติและการกำจัดโครงสร้างพื้นฐานของมนุษย์

การฟื้นฟู

www.thefunkyturtle.com beach clean land conservation
Land Conservation Beach Clean Ups

การฟื้นฟูเป็นกระบวนการที่ทำความสะอาดที่ดินโดยใช้วิธีการที่ไม่รุนแรงและไม่ทำลายล้างหน้าดิน

เป้าหมายหลักคือการทำความสะอาดพื้นที่ การคืนสู่สภาพเดิมโดยการรบกวนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

มีวิธีการหลากหลายที่สามารถใช้ในการทำความสะอาดพื้นที่ ตัวอย่างหนึ่งคือ การลดปริมาณทางชีวภาพซึ่งเป็นการใช้สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติให้น้อยที่สุด

การบรรเทาและฟื้นฟู

การบรรเทาผลกระทบเกี่ยวข้องกับการแทนที่พื้นที่ที่เกิดความเสียหายด้วยพื้นที่ใหม่ ซึ่งมีคุณค่าทางนิเวศวิทยาเหมือนกันแต่แค่เป็นสถานที่ใหม่

การปลูกต้นไม้ทดแทนเมื่อคุณตัดต้นไม้ไปแล้ว เป็นตัวอย่างของการฟื้นฟู สำหรับนักอนุรักษ์บางคนนี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด อย่างน้อยที่สุด แม้ว่ามันจะชดเชยการทำลายหน้าดินไม่ได้ แต่อย่างน้อยก็ยังทำให้ต้นไม้เกิดใหม่ได้

เมื่อไปเที่ยวเกาะเต่า ธุรกิจในท้องถิ่นและชุมชนจะยินดีรับความช่วยเหลือจากอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือเพียงแค่เข้าร่วมในโครงการอนุรักษ์ที่ดิน