โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติบนเกาะเต่า

แนวคิดในการอนุรักษ์มีความชัดเจนมากขึ้นบนเกาะเล็กๆอย่างเกาะเต่า เนื่องจากมีความงามทางสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่ง

เกาะเล็กๆ แห่งนี้มีจุดชมวิวภูเขา ป่าเขตร้อน หินแกรนิต แนวชายฝั่งที่มีอ่าวและชายหาดที่สวยงาม

สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ก่อตัวขึ้นเองตามธรรมชาติในช่วงหลายล้านปี การได้เห็นภูมิทัศน์ธรรมชาติทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าเราจะสูญเสียธรรมชาิตเหล่านี้ไปถ้าไม่มีความพยายามในการอนุรักษ์

www.thefunkyturtle.com-green-sea-turtle-conservation-on-koh-tao
Conservation Initiatives

แนวปะการัง

เกาะเต่ายังเป็นเกาะเดียวในอ่าวไทยที่ล้อมรอบด้วยสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลจำนวนมาก นั่นคือแนวปะการัง

นี่เป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากเกาะอื่นๆ ในพื้นที่แถวนี้ และทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับนักเดินทางจากทั่วโลก

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติบนเกาะเต่ายังคงดำเนินอยู่จนถึงทุกวันนี้ทั้งบนบกและในทะเล เนื่องจากประชากรท้องถิ่นทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่ไม่สามารถถูกแทนที่หรือทดแทนได้

www.thefunkyturtle.com-conservation-on-koh-tao
The Importance of Conservation

ความสำคัญของการอนุรักษ์

การอนุรักษ์สามารถนิยามได้ว่าเป็น “การอนุรักษ์และการปกป้องบางอย่างอย่างระมัดระวัง”

อย่างไรก็ตาม คำนี้มักเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการรักษาระบบนิเวศของโลกและทรัพยากรธรรมชาติ

การอนุรักษ์

มีหลายมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสาเหตุที่เราควรอนุรักษ์ธรรมชาติ บางคนเชื่อว่าธรรมชาติควรได้รับการอนุรักษ์เพื่อประโยชน์ที่มนุษย์มอบให้

แต่ความเป็นจริงสิ่งที่ตรงข้ามกับการอนุรักษ์ธรรมชาติคือ ธรรมชาติควรได้รับการบำรุงรักษาไว้เพื่อคุณค่าตามธรรมชาติที่ควรจะได้รับการดูแลรักษา แต่ไม่ใช่การอนุรักษ์

www.thefunkyturtle.com conservation koh tao
Conservation on Koh Tao

การอนุรักษ์และการมีสามัญสำนึก

สำหรับคนส่วนใหญ่ การอนุรักษ์คือการมีสามัญสำนึกเพื่อรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เรามีต่อโลกของเรา

ดังนั้น เราจำเป็นต้องหาวิธีแก้ปัญหาสำหรับคนที่จะใช้สิ่งที่ธรรมชาติมอบให้ในทางที่ยั่งยืนต่อไป

เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่ากิจกรรมต่างๆของมนุษย์มักสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมื่อประชากรโลก

เรากำลังใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกในอัตราที่รวดเร็วมาก

www.thefunkyturtle.com-biodiversity-on-koh-tao
Potential for Loss of Biodiversity

การอนุรักษ์และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

จากการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ เราทุกคนล้วนมีส่วนทำให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและเมื่อความหลากหลายทางชีวภาพลดลง เราจะเห็นการสูญพันธุ์ที่เพิ่มมากขึ้น

ในขณะที่การสูญพันธุ์เป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป นักวิทยาศาสตร์ได้แสดงโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากบันทึกซากดึกดำบรรพ์ อัตราการสูญพันธุ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ประมาณหนึ่งพันเท่าและอาจเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ได้

การอนุรักษ์และการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

มีสายพันธุ์มากกว่า 25,000 ชนิดที่เสี่ยงจะสูญพันธุ์ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการเพื่อหาความสมดุลระหว่างการใช้อย่างยั่งยืนและการแสวงหาผลประโยชน์

มีหลายปัจจัยที่มีส่วนทำให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การทำลายที่อยู่อาศัย มลภาวะและการนำเสนอสายพันธุ์ที่โดนรุกราน

www.thefunkyturtle.com-endangered-species
Endangered Species

การอนุรักษ์และกิจกรรมของมนุษย์

ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งยังคงมีการกระทำอย่างต่อเนื่องโดยไม่คำนึงและไม่สนใจต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อโลกของเรา

การลดผลกระทบต่อธรรมชาติ

เพื่อจะลดผลกระทบของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ เราจำเป็นต้องดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่หลากหลายเพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง และป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของเราต่อไป

www.thefunkyturtle.com-wildlife-and-plants-conservation
Wildlife & Plants Conservation

การอนุรักษ์และการคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

แนวทางปฏิบัติเหล่านี้รวมถึงการสร้างพื้นที่คุ้มครองสำหรับสัตว์ป่าและพันธุ์พืช การรีไซเคิลเพื่อลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ รวมถึงการลดปริมาณขยะ การเพาะพันธุ์และการฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ร่วมกันปกป้องอนาคตของเรา

หากความพยายามในการอนุรักษ์ของเราทุกคนหมดไป ผลกระทบของมนุษย์ที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติจะรู้ได้จากสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกรวมถึงมนุษย์ด้วยเช่นกัน

แหล่งอาหารและน้ำสะอาดจะขาดแคลนมากขึ้น ยาจะผลิตได้ยากขึ้น และเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบจากการลดลงของทรัพยากรที่มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์

www.thefunkyturtle.com-plastic-waste-conservation-on-koh-tao
Conservation & Initiatives

โครงการอนุรักษ์

ด้วยการใช้โครงการอนุรักษ์ขนาดเล็ก เราสามารถเริ่มหาความสมดุลที่จะทำให้เราสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเราต่อไป โดยไม่ต้องกลัวว่าเราจะทำให้มันหายไปอย่างถาวร

แม้ว่าบางคนอาจบอกว่ามันจะไม่สร้างความแตกต่าง แต่ก็แสดงให้เห็นว่าแนวทางการปฏิบัติด้านการอนุรักษ์เหล่านี้ ส่วนใหญ่สร้างผลกระทบได้และการลดลงของจำนวนสัตว์บางสายพันธุ์อาจเปลี่ยนไปเช่นกัน