การจัดการทรัพยากรทางทะเลบนเกาะเต่า

การจัดการแนวปะการังทั่วโลกเริ่มมีความท้าทายมากขึ้น เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นต่อโลกของเรา

ผู้นำภายในชุมชนวิทยาศาสตร์ทางทะเลกำลังมุ่งเน้นไปที่การค้นหาและการนำไปใช้แก้ในการปัญหาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก เพื่อปรับปรุงแผนการป้องกันและการฟื้นตัวของแนวปะการังให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น

www.thefunkyturtle.com-marine-resource-managemen
Marine Resource Management Koh Tao

ความตระหนักในสิ่งแวดล้อม

หนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดของการจัดการทรัพยากรทางทะเล คือความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมของนักดำน้ำลึกและนักดำน้ำตื้นที่มาเยี่ยมชมแนวปะการังอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และในเกาะเต่ามีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากแวะเวียนมาเรื่อยๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ควรกระตุ้นความตระหนักรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้แก่นักดำน้ำทุกคน

การวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบของการดำน้ำลึกและนักดำน้ำลึก หรือการดำน้ำตื้นและนักดำน้ำตื้นล้วนมีผลต่อแนวปะการัง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมนี้มีบทบาทสำคัญในการช่วยลดและบรรเทาผลกระทบเหล่านี้ได้

www.thefunkyturtle.com-coral-reefs-conservation-on-koh-tao
Marine Conservation & Coral Reefs

การศึกษาด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเล

จำนวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นได้ข้อสรุปว่า การปรับปรุงด้านการศึกษาของนักดำน้ำลึกและการศึกษาของนักดำน้ำตื้นเป็นองค์ประกอบสำคัญในการช่วยให้นักดำน้ำลึกและนักดำน้ำตื้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาและมีส่วนช่วยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางทะเลได้

ตัวอย่างง่ายๆเช่น ในกรณีของการดำน้ำตื้นควรมีการบรรยายสรุปสั้นๆ ก่อนที่นักดำน้ำตื้นจะลงไปในน้ำ โดยเน้นไปที่การอธิบายเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับสิ่งมีชีวิตในทะเล

พฤติกรรมที่ควรเปลี่ยน

พฤติกรรมที่เรียบง่ายเช่น ไม่ให้อาหารปลาหรือทิ้งขยะลงในทะเล และหันมาใช้ครีมกันแดดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือใส่ชุดดำน้ำขนยาวแรชการ์ด หมวกว่ายน้ำหรือทั้งสองอย่างแทนที่จะใช้ครีมกันแดดที่ทำร้ายปะการัง

ข้อควรปฏิบัติทั่วไปบนเกาะเต่า คือไม่ดำน้ำตื้นด้วยตีนกบ ซึ่งเป็นข้อหลีกเลี่ยงสำหรับนักดำน้ำมือใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ในการดำน้ำตื้น เพราะเมื่อพวกเขายืนบนปะการัง หรือการตีขาด้วยตีนกบอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อปะการังได้

นักดำน้ำตื้นที่มาเที่ยวเกาะเต่าส่วนใหญ่จะมาเป็นระยะเวลาสั้นๆ  2-3 วัน และโดยปกติแล้วจะไปดำน้ำตื้นแค่เพียงหนึ่งวันเท่านั้น

www.thefunkyturtle.com-aow-leuk-snorkel-tour
Snorkeling Fun at Aow Leuk Bay Koh Tao

การดำน้ำตื้นและการลงมือทำที่แสดงถึงความรับผิดชอบ

หากผู้ประกอบการบริษัททัวร์ดำน้ำสามารถใช้แนวทางปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายสรุปสั้นๆก่อนลงน้ำ หรือการดูแลขณะลูกค้าลงน้ำ เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน

ซึ่งหมายถึงการมีผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำที่มีความเชี่ยวชาญ ไม่เพียงแค่รู้เฉพาะเรื่องการดำน้ำแต่การมีความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ก็ถือเป็นทักษะการดูแลที่ดี

www.thefunkyturtle.com discover scuba diving for beginners
Discover Koh Tao Underwater Scuba Diving

ผลกระทบของนักดำน้ำลึกที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล

ในขณะที่นักดำน้ำลึกอยู่ด้านล่างสุดของก้นทะเล และเมื่อพูดถึงเรื่องที่ว่าทำไมแนวปะการังมีปัญหา นักดำน้ำลึกจึงมักจะตกเป็นเป้าและง่ายต่อการโดนตำหนิ

อาจเป็นเพราะมีนักดำน้ำลึกจำนวนมากในพื้นที่ เนื่องจากเกาะเต่าเป็นสถานที่ที่ออกใบรับรองนักดำน้ำมือใหม่จำนวนมากทุกปี

และแน่นอนว่างานด้านการส่งเสริมความตระหนักรู้และปรับปรุงการศึกษาในหมู่นักดำน้ำ จึงเป็นหน้าที่ของนักดำน้ำมืออาชีพที่สอนและดูแลน้ำดำน้ำมือใหม่

www.thefunkyturtle.com scuba diving lifestyle koh tao
Scuba Diving Courses All Year Round

ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำและโปรแกรมการอนุรักษ์ทางทะเล

ผู้ดูแลและจัดการดำน้ำให้คนอื่นและครูสอนดำน้ำ ต้องมีความรู้เฉพาะทางและข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับนิเวศวิทยา รวมถึงสามารถรู้เรื่องการจัดการและความยั่งยืนของแนวปะการังเช่นเดียวกัน

และที่สำคัญมากกว่านั้น พวกเขาต้องสามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติได้จริงซึ่งจะช่วยส่งเสริมการดำน้ำให้มีผลกระทบได้น้อยลง

การเริ่มต้นที่ดีสำหรับนักดำน้ำเพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพทุกคนคือการใช้เวลาฝึกทักษะการลอยตัวพื้นฐาน ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของชุดทักษะการดำน้ำลึก

การสอนนักดำน้ำลึก

อย่างไรก็ตาม ผู้สอนดำน้ำที่มีความเชี่ยวชาญและมีระดับทักษะในการสอนดำน้ำพร้อมกับความสามารถดูแลนักดำน้ำได้ดี แต่บางครั้งพวกเขามักขาดความรู้เฉพาะที่จำเป็นในการสื่อและส่งต่อสารอย่างไรให้ถูกต้องเรื่องสภาพแวดล้อมของแนวปะการัง

มีโปรแกรมการฝึกอบรมการอนุรักษ์ที่ดีเยี่ยมบนเกาะเต่าที่ให้การแนะนำที่ยอดเยี่ยม สอนทั้งเรื่องเทคนิคสำหรับนักดำน้ำมืออาชีพ ที่นักดำน้ำอาจจะไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทางทะเลเลยก็สามารถเข้าร่วมได้

www.thefunkyturtle.com-cora-nurseriesl-koh-tao
Coral Nurseries Junkyard Reef Koh Tao

หลักสูตรการจัดการทรัพยากรทางทะเลบนเกาะเต่า

หลักสูตรต่างๆ เช่น Reef Check Eco Diver และการจัดการทรัพยากรทางทะเลยังเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับนักดำน้ำที่ต้องการเริ่มต้นอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล

โปรแกรมเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อเชื่อมช่องว่างของความรู้และให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในวิธีที่ส่งเสริมการดำน้ำที่มีความรับผิดชอบในหมู่ลูกค้าและนักเรียนของพวกเขาต่อไปในอนาคต

www.thefunkyturtle.com Buoyancy world dive site koh tao boxfish
Coral Restoration and a Yellow Boxfish

วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ในระดับวิทยาศาสตร์ทางทะเล นักวิทยาศาสตร์ในประเทศออสเตรเลียและเมืองฮาวายได้ทำงานร่วมกันในเรื่องการผสมพันธุ์ซูแลนทาลาเพื่อให้ปะการังสามารถมีชีวิตรอดในอุณหภูมิที่อบอุ่นได้

การนำแนวทางการแก้ปัญหาที่มีอยู่ เพื่อนำไปเป็นแนวทางการจัดการทรัพยากรทางทะเลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีอีกหลายวิธีที่รอให้คุณค้นพบ แล้วทำไมจะเป็นคุณไม่ได้ที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมนี้กับเรา