การบำรุงรักษาทุ่นผูกเรือบนเกาะเต่า

ทุ่นผูกเรือเป็นส่วนสำคัญของเครื่องมือการจัดการทรัพยากรทางทะเลรอบเกาะเต่า การปกป้องแนวปะการังและโลกใต้น้ำจากความเสียหายจากการทอดสมอเรือ

www.thefunkyturtle.com mooring buoy lines koh tao
Mooring Buoy Lines Koh Tao

ไม่ใช้สมอ

มีเรือดำน้ำจำนวนมากเข้าเยี่ยมชมแหล่งดำน้ำบนเกาะเต่า ดังนั้นเราจึงติดตั้งทุ่นผูกเรือที่อนุญาตให้เรือเหล่านี้จอดเรืออย่างปลอดภัยเหนือแนวปะการังโดยไม่จำเป็นต้องทิ้งสมอ

เรื่องนี้ให้ความคุ้มครองต่อแนวปะการังของเรา เนื่องจากการลงจอดบนแนวปะการังสามารถทำร้ายหรือทำลายปะการังอย่างรุนแรงที่ใช้เวลาหลายปีในการเติบโต

ชุมชนเกาะเต่าพร้อมกับศูนย์ดำน้ำแต่ละแห่งภายใต้คำแนะนำของ DMCR (แผนกอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล) สำรวจทุ่นผูกเรือที่มีอยู่เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันยังปลอดภัยและหากไม่ก็ควรได้รับการฟื้นฟู

จำนวนทุ่นผูกเรือขึ้นอยู่กับขนาดของขนาดของจุดดำน้ำ เป็นจุดดำน้ำที่ใหญ่และวุ่นวายมาก มีการจอดเรือที่มากขึ้นสำหรับเรือดำน้ำ

www.thefunkyturtle.com mooring buoy rope lines koh tao
Mooring Buoy Line Maintenance

การสร้างทุ่นผูกเรือบนเกาะเต่า

ทุ่นผูกเรือได้รับการพัฒนาบนจุดดำน้ำที่จัดตั้งขึ้นใหม่รอบเกาะเต่าโดยมีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์แหล่งดำน้ำที่สวยงามสำหรับคนรุ่นใหม่ได้เพลิดเพลินกับปะการัง

แผนกอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลร่วมกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เช่น Eco Koh Tao (และ New Heaven Conservation) ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการกับศูนย์ดำน้ำและชุมชนท้องถิ่นเพื่อฝึกอบรมนักดำน้ำลึกท้องถิ่นในการติดตั้งทุ่นผูกเรือ

ทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการฝึกอบรมตามปกติคือนักดำน้ำที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งทุ่นผูกเรือ ติดตั้งได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น พวกเขาสามารถติดตั้ง ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ได้

www.thefunkyturtle.com mooring buoy lines
Securing Mooring Buoy Lines Koh Tao

ตามคำสั่งของแผนกอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

รัฐบาลได้ออกกฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนงานสำคัญนี้ รวมถึงคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 755/2561

หนึ่งในคำสั่งคือห้ามจอดเรือโดยการทิ้งสมอเรือ หรือทอดสมอบริเวณแนวปะการังลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตราย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการัง โดยให้จอดเรือโดยการผูกทุ่นจอดเรือเมื่อเข้าสู่จุดดำน้ำ

www.thefunkyturtle.com mooring buoy lines concrete blocks koh tao
Mooring Buoy Lines Use of Concrete Blocks

คำสั่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  1. ห้ามเท ทิ้ง ระบาย ของเสีย น้ำเสีย ขยะมูลฝอย ลงสู่ทะเล
  2. ห้ามให้อาหารสัตว์น้ำ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อล่อ จับ ได้มา ค้นหา หรือเก็บสัต
  3. ห้ามดำเนินกิจกรรมเดินท่องเที่ยวใต้ทะเล หรือกระทำการใดๆ ที่มีผลกระทบต่อแนวปะการัง

คำสั่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 755/2561 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ผู้กระทำผิดจะถูกพิพากษาจำคุก 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

www.thefunkyturtle.com dmcr koh tao
DMCR Order Penalties