การบำรุงรักษาทุ่นผูกเรือบนเกาะเต่า

ทุ่นผูกเรือเป็นส่วนสำคัญของเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรทางทะเลรอบเกาะเต่า รวมถึงการปกป้องแนวปะการังและโลกใต้น้ำจากความเสียหายในการทอดสมอเรือเมื่อต้องการจอดเรือ

www.thefunkyturtle.com mooring buoy lines koh tao
Mooring Buoy Lines Koh Tao

ไม่ใช้สมอ

มีเรือดำน้ำจำนวนมากเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งดำน้ำบนเกาะเต่า ดังนั้นเราจึงติดตั้งทุ่นผูกเรือที่อนุญาตให้เรือเหล่านี้จอดเรือได้อย่างปลอดภัยเหนือแนวปะการัง โดยไม่จำเป็นต้องทิ้งสมอลงไปใต้ท้องทะเล

สิ่งนี้ถือเป็นการคุ้มครองแนวปะการังของเรา เนื่องจากการลงจอดบนแนวปะการังสามารถทำร้ายหรือทำลายปะการังอย่างรุนแรงที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการเติบโตและฟื้นฟู

ชุมชนเกาะเต่าพร้อมกับศูนย์ดำน้ำแต่ละแห่งภายใต้คำแนะนำของ DMCR (แผนกอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล) ได้ทำการสำรวจทุ่นผูกเรือที่มีอยู่เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันยังปลอดภัย และหากพบว่าทุ่นไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ก็จะนำไปทำการฟื้นฟูต่อไป

จำนวนทุ่นผูกเรือขึ้นอยู่กับขนาดของจุดดำน้ำ หากเป็นจุดดำน้ำที่ใหญ่และวุ่นวายมาก ก็ย่อมมีการจอดเรือที่มากขึ้นสำหรับเรือดำน้ำเช่นเดียวกัน จึงจำเป็นที่จะต้องมีทุ่นผูกเรือมากกว่าบางจุดดำน้ำ

www.thefunkyturtle.com mooring buoy rope lines koh tao
Mooring Buoy Line Maintenance

การสร้างทุ่นผูกเรือบนเกาะเต่า

ทุ่นผูกเรือได้รับการพัฒนาบนจุดดำน้ำที่จัดตั้งขึ้นใหม่รอบเกาะเต่าโดยมีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์แหล่งดำน้ำที่สวยงามสำหรับคนรุ่นใหม่ได้เพลิดเพลินกับปะการัง

แผนกอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลร่วมกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เช่น Eco Koh Tao (และ New Heaven Conservation) ทำการประชุมกับศูนย์ดำน้ำและชุมชนท้องถิ่นต่างๆเพื่อฝึกอบรมนักดำน้ำลึกท้องถิ่นในการติดตั้งทุ่นผูกเรือ

ทฤษฎีที่ในการฝึกอบรมคือ นักดำน้ำที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งทุ่นผูกเรือ สามารถเข้าไปติดตั้งได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น โดยพวกเขาสามารถติดตั้ง ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ได้เลยทันที

www.thefunkyturtle.com mooring buoy lines
Securing Mooring Buoy Lines Koh Tao

ทำตามคำสั่งของแผนกอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

รัฐบาลได้ออกกฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนงานสำคัญนี้ รวมถึงคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 755/2561

หนึ่งในคำสั่งคือห้ามจอดเรือโดยการทิ้งสมอเรือ หรือทอดสมอบริเวณแนวปะการังลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตราย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการัง โดยบังคับให้จอดเรือโดยใช้วิธีการผูกทุ่นจอดเรือเมื่อเข้าสู่จุดดำน้ำต่างๆ

www.thefunkyturtle.com mooring buoy lines concrete blocks koh tao
Mooring Buoy Lines Use of Concrete Blocks

คำสั่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  1. ห้ามเท ทิ้ง ระบาย ของเสีย น้ำเสีย ขยะมูลฝอย ลงสู่ทะเล
  2. ห้ามให้อาหารสัตว์น้ำ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อล่อ จับ ได้มา ค้นหาหรือเก็บ ในบริเวณแนวปะการังโดยเด็ดขาด
  3. ห้ามดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวใต้ทะเล หรือกระทำการใดๆ ที่มีผลกระทบต่อแนวปะการัง

คำสั่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 755/2561 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ผู้ใดกระทำผิดจะถูกพิพากษาจำคุก 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

www.thefunkyturtle.com dmcr koh tao
DMCR Order Penalties