หลักสูตรครูสอนดำน้ำลึกบนเกาะเต่า

หากคุณต้องการพัฒนาอาชีพของคุณจากการเป็นผู้ช่วยครูสอนดำน้ำลึก ขั้นต่อมาคือการส่งต่อความหลงใหลในทะเลและถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการดำน้ำลึกไปให้ผู้อื่น ถึงเวลาที่จะเข้าร่วมเรียนหลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเป็นครูสอนดำน้ำลึกได้แล้ว

การฝึกเพื่อเป็นครูสอนดำน้ำลึกบนเกาะเต่าจะทำให้คุณมีความสามารถในการสอนหลักสูตรดำน้ำลึกได้ทั่วโลก ทำให้คุณมีโอกาสในการทำงานที่คุณวางแผนจะเดินทางไปได้ทุกที่ทั่วโลก

เมื่อคุณผ่านและจบหลักสูตรนี้ คุณจะสามารถสอนหลักสูตรดำน้ำลึกได้ทุกระดับตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงระดับผู้ช่วยครูสอนดำน้ำลึกหรือ Divemaster

www.thefunkyturtle.com teaching diving instructor course thailand
Teaching in the Classroom Dive Instructor Course

ข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตรครูสอนดำน้ำลึก

การลงทะเบียนสำหรับขั้นตอนสำคัญในการเป็นครูสอนดำน้ำลึกอาจเป็นการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่สำคัญที่สุดตั้งแต่คุณเคยทำมา

ลงทะเบียนสำหรับหลักสูตรครูสอนดำน้ำลึกบนเกาะเต่า

 • คุณจะต้องผ่านการเป็นผู้ช่วยครูสอนดำน้ำลึก Divemaster (หรือเทียบเท่าระดับผู้นำการดำน้ำลึก)
 • คุณต้องผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้น EFR (หรือเทียบเท่า) ภายในระยะเวลา 24 เดือนที่ผ่านมา
 • คุณต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ผ่านการรับรองโดยแพทย์ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา
 • คุณจะต้องมีบันทึกการดำน้ำขั้นต่ำ 100 ไดฟ์ภายในเวลาที่ได้รับการรับรอง
www.thefunkyturtle.com-teaching-dive-instructor-thailand
Teaching in the Pool Diving Instructor Course Koh Tao

ตารางเรียนของหลักสูตรครูสอนดำน้ำลึกบนเกาะเต่า

การเรียนหลักสูตรครูสอนดำน้ำลึกบนเกาะเต่า จะต้องเรียนให้ตรงกับที่ตารางกำหนดไว้ในแต่ละเดือน และจะใช้เวลาทั้งหมด 16 วัน รวมถึงการทดสอบครูสอนดำน้ำลึก (IE)

คุณจะเริ่มต้นการฝึกด้วยการเตรียมความพร้อมเป็นเวลา 2 วันก่อน เพื่อเตรียมตัวและรื้อฟื้นความรู้ทฤษฎีการดำน้ำรวมถึงทบทวนการทำทักษะและทำการสาธิตทักษะต่างๆที่คุณได้เรียนมาแล้วจากหลักสูตรผู้ช่วยครูสอนดำน้ำลึก

หลังจากการเตรียมความพร้อม คุณจะได้ฝึกเกี่ยวกับโปรแกรมผู้ช่วยครูสอนดำน้ำลึก (Assistant Instructor) ซึ่งใช้จะเวลา 5 วัน

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น EFR ในหลักสูตรครูสอนดำน้ำลึก

หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยการการปฐมพยาบาลแบบฉุกเฉินเบื้องต้นสำหรับครูสอนดำน้ำลึกเป็นเวลา 1 วัน ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองในฐานะครูสอนดำน้ำลึกระดับเริ่มต้น Open Water (Open Water Scuba Instructor)

เมื่อคุณอบรมคอร์สนี้ผ่านแล้วคุณจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของโปรแกรมเรียนครูสอนดำน้ำลึก Open Water

หลังจากทุกอย่างเสร็จสิ้นตามข้อกำหนดทั้งหมดในการเรียนและการฝึกแล้ว จากนั้นจะเป็นการทดสอบครูสอนดำน้ำลึกเป็นเวลา 2 วันโดยผู้คุมตรวจสอบบนเกาะเต่า

www.thefunkyturtle.com diving instructor course thailand
Diving Instructor Course Koh Tao

โครงสร้างของหลักสูตรสำหรับครูสอนดำน้ำลึก

ในระหว่างการเรียน คุณจะได้เรียนรู้หัวข้อต่างๆในห้องเรียนปรับอากาศ ซึ่งประกอบไปด้วย:

 • มาตรฐานและขั้นตอนสำหรับทุกหลักสูตรที่คุณจะได้รับการรับรองให้สอนได้
 • การเรียนและการสอน
 • การเรียนเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการสอนในห้องเรียน
 • ทำการฝึกสอนหลักสูตรดำน้ำลึกในสระว่ายน้ำและทำการฝึกดำน้ำลึก Open Water ในทะเล
 • การบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อควรรู้ความรับผิดชอบทางกฎหมายและความปลอดภัยของนักดำน้ำ
 • ธุรกิจการดำน้ำและบทบาทของคุณในการเป็นครูสอนดำน้ำลึก
 • การตลาดด้านการดำน้ำลึกและการให้คำปรึกษาด้านการขาย
 • ทฤษฎีความรู้ที่เกี่ยวกับการดำน้ำลึกระดับผู้ฝึกสอน: ฟิสิกส์ สรีรวิทยา ทฤษฎีแรงกดดันในน้ำและอุปกรณ์การดำน้ำลึก
www.thefunkyturtle.com dive instructor course koh tao
Train to Become a Diving Instructor in Thailand

โมดูลในการสอน

คุณจะได้ฝึกและมีประสบการณ์ในการพัฒนาการนำเสนอในชั้นเรียนสำหรับนักเรียนดำน้ำลึกเพิ่มขึ้น ได้ฝึกพัฒนาทักษะในแหล่งน้ำตื้น และเรียนเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดปัญหาและฝึกควบคุมนักเรียนดำน้ำลึกระหว่างการฝึกดำน้ำหลักสูตร Open Water

ประสบการณ์การสอนดำน้ำของคุณจะได้รับการปรับปรุงและได้ฝึกเพิ่มเติม เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้สอนในชั้นเรียนและสามารถสอนนักเรียนนักดำน้ำได้จริงในอนาคต

 • CESA การว่ายน้ำขึ้นฉุกเฉินที่ได้รับการควบคุมในแหล่งน้ำตื้นและในทะเล
 • การลงใต้น้ำและการขึ้นสู่ผิวน้ำ (ในทะเล)
 • ทำขั้นตอนการลงใต้น้ำและการขึ้นสู่ผิวน้ำโดยใช้เชือก – วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ไต่ลงน้ำในทะเล
 • การดำน้ำแบบผจญภัย – ค้นหาและการนำสิ่งของใต้น้ำคืนมาและการใช้ถุงยกของ – ฝึกทักษะการลอยตัว – การนำทางและการใช้เข็มทิศใต้น้ำ
 • การดำน้ำเพื่อช่วยชีวิต – ทดสอบแบบฝึกหัดที่ 1-8 (ในทะเล)
 • ทำสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียและการตลาดออนไลน์
www.thefunkyturtle.com scuba review refresher koh tao
Scuba Review with a Professional in the Pool

ขั้นตอนการผ่านหลักสูตรครูสอนดำน้ำลึกบนเกาะเต่า

ในการทดสอบครูสอนดำน้ำลึก (Instructor Examination) คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ทั้งหมดเพื่อนำไปสอบ จะทำให้คุณสามารถผ่านการรับรองให้เป็นครูสอนดำน้ำลึก

 • คุณต้องผ่านการสอบภาคทฤษฎีและการสอบข้อเขียนมาตรฐานทั่วไป
 • คุณต้องเตรียมและส่งงานนำเสนอการทบทวนความรู้ในห้องเรียนให้กับนักเรียนดำน้ำและผู้คุมสอบและต้องได้รับคะแนนผ่านขั้นต่ำ
 • คุณต้องเตรียมและนำเสนอในแหล่งน้ำตื้น (สระว่ายน้ำ) ให้กับนักเรียนและผู้คุมสอบและได้รับคะแนนผ่านขั้นต่ำ
 • คุณต้องทำให้ครบทุกทักษะการดำน้ำตามที่ผู้คุมสอบเป็นคนกำหนด
 • คุณต้องสาธิตทักษะการช่วยชีวิต (ตามคำแนะนำของผู้คุมสอบ) ในแหล่งทะเล
 • คุณต้องเตรียมและส่งงานนำเสนอการดำน้ำเบื้องต้นในทะเลให้ผู้คุมสอบและนักเรียนดำน้ำ

การทดสอบครูสอนดำน้ำลึกบนเกาะเต่า ประกอบด้วยการสอบทางวิชาการและการปฏิบัติ โดยจะใช้เวลาการสอบ 2 วันเต็ม

หากการสาธิตและการสอนของคุณเป็นที่น่าพอใจและการผ่านข้อกำหนดขั้นต่ำได้ คุณก็มีโอกาสพิสูจน์ว่าคุณพร้อมที่จะสอนนักดำน้ำรุ่นใหม่ในอนาคต

www.thefunkyturtle.com scuba diving lifestyle koh tao
Scuba Diving Courses All Year Round

หนังสือรับรองการผ่านหลักสูตรครูสอนดำน้ำลึก

คุณจะได้รับการยืนยันการผ่านทันทีในตอนท้ายของวันที่สองและได้รับใบรับรองความสามารถจากผู้คุมสอบ

และใบรับรองของจริงจะถูกส่งไปยังที่อยู่ในการลงทะเบียนของคุณ

ขอแสดงความยินดีด้วย

ภายในไม่กี่วันคุณจะได้รับสถานะการเป็นครูสอนดำน้ำลึกผ่านทางออนไลน์และพร้อมที่จะรับนักเรียนคนแรกของคุณในฐานะครูสอนดำน้ำ Open Water ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ในฐานะครูสอนดำน้ำ Open Water คุณจะต้องเตรียม CV และส่งให้กับศูนย์ดำน้ำต่างๆเพื่อหาโอกาสที่จะเข้าทำงานและเพิ่มประสบการณ์ในการสอน

ศูนย์ดำน้ำจำนวนมากบนเกาะเต่ามีแนวโน้มที่จะจ้างผู้สมัครที่ผ่านการฝึกอบรมกับพวกเขา และให้โอกาสสอนคู่กับครูสอนดำน้ำที่มีประสบการณ์มากกว่า

www.thefunkyturtle.com diving instructor course koh tao
Dive Instructor Courses Koh Tao

เรียนต่อในฐานะครูสอนดำน้ำบนเกาะเต่า

ส่วนหนึ่งของการฝึกดำน้ำและการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับครูสอนดำน้ำลึกในขั้นต่อไป คือการเรียนเป็นครูสอนดำน้ำในหลักสูตรเฉพาะทาง (Master Scuba Diver Trainer) หรือเทียบเท่า

โปรแกรมครูสอนดำน้ำลึกเฉพาะทางนี้หรือ MSDT เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างที่เน้นการสอนดำน้ำในหลักสูตรพิเศษให้กับนักเรียนดำน้ำ

www.thefunkyturtle.com scuba diving koh tao thailand
Scuba Diving Koh Tao

โปรแกรมครูสอนดำน้ำลึกขั้นสูง MSDT

การได้รับการรับรองในโปรแกรมครูสอนดำน้ำลึกขั้นสูงเปิดโอกาสให้คุณสามารถหางานทำได้มากขึ้น และเพิ่มระดับความรู้และทักษะดำน้ำของคุณเองไปในตัว

ในฐานะที่เป็นครูสอนดำน้ำคนใหม่ในประเทศไทย ยังมีข้อควรพิจารณาเรื่องใบอนุญาตทำงานที่คุณต้องทำเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมายที่ศูนย์ดำน้ำ คุณสามารถปรึกษาได้ที่ศูนย์ดำน้ำที่คุณจะฝึกด้วย

ถ้าคุณวางแผนจะมาเที่ยวเกาะเต่าและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นนักดำน้ำลึกระดับมืออาชีพ และต้องการเรียนรู้การเป็นผู้สอนดำน้ำลึก โปรดติดต่อเราและสอบถามที่คุณต้องการ

คำถามที่พบบ่อย

IDC บนเกาะเต่าราคาเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร IDC ราคา 39,900 บาท มีสื่อการเรียนที่ผู้สมัครจำเป็นต้องซื้อเพื่อเรียนให้จบหลักสูตร

สื่อพวกนี้คือ IDC Crew pack และราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 20,500 บาท

นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับ PADI โดยตรงผ่านบัตรเครดิต สำหรับปีพ.ศ. 2562 มีค่าการสอบครูสอนดำน้ำราคา 930 ดอลล่าร์สหรัฐฯ สำหรับค่าสมัครเป็นครูสอนดำน้ำราคา 267 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย และค่าสมัครครูสอน EFR ราคา 184 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย

หลักสูตร IDC ใช้เวลาอบรมนานเท่าไหร่บนเกาะเต่า?

ตารางอบรม IDC บนเกาะเต่าคือ 14 วัน ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อม IDC Prep และหลักสูตรครูสอน EFR และวันหยุดแล้ว

เกาะเต่าเป็นสถานที่ดีที่สุดในการเรียนหลักสูตร IDC หรือไม่?

เกาะเต่ามี Course Director ผู้อำนวยการหลักสูตรที่มีประสบการณ์มากที่สุดในโลก ทำงานให้กับศูนย์ดำน้ำยอดนิยมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อมครบครัน

คุณจะได้รับประสบการณ์มากมายจากหลักสูตร์นี้ และเกาะเต่ามีโอกาสในการหางานได้สูงเมื่อเรียนจบหลักสูตร IDC

สามารถหางานหลังจากจบหลักสูตร IDC บนเกาะเต่าได้หรือไม่?

โดยปกติเกาะเต่ามีการรับรองนักดำน้ำกว่า 100,000 คนในปีพ.ศ. 2561 เกาะแห่งนี้ มีนักดำน้ำมากกว่าพื้นที่อื่นในโลก

จำนวนนักดำน้ำบนเกาะเต่า มากกว่า 10% ของจำนวนนักดำน้ำทั้งหมดทั่วโลกที่ได้รับการรับรองจาก PADI แม้ว่าจำนวนทั้งหมดของเกาะเต่าประกอบด้วยนักดำน้ำของ SSI รวมทั้ง RAID

เกาะเต่าจึงต้องการครูสอนดำน้ำเป็นจำนวนมากเพื่อให้บริการลูกค้าที่ต้องการดำน้ำ จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนายจ้างที่จะจ้างงานและครูสอนที่กำลังหางาน

ค่าจ้างเป็นครูสอนดำน้ำลึกบนเกาะเต่าราคาเท่าไหร่?

ครูสอนดำน้ำทุกคนจะได้รับค่าคอมมิชชั่นตามจำนวนนักเรียนที่พวกเขาสอนซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของปีและศูนย์ดำน้ำแต่ในระยะเวลา 12 เดือนผู้สอนควรมีรายได้เฉลี่ย 50,000 บาทต่อเดือน (1,700 ดอลล่าร์สหรัฐฯ)

อุปกรณ์ทั้งหมดรวมอยู่ในหลักสูตร IDC บนเกาะเต่าหรือไม่?

นักดำน้ำทุกคนควรจะมีอุปกรณ์ดำน้ำครบชุด ศูนย์ดำน้ำบางแห่งอาจรวมค่าชุดอุปกรณ์ดำน้ำมาตรฐานในหลักสูตร IDC ควรสอบถามศูนย์ดำน้ำแต่ละแห่ง

ศูนย์ดำน้ำของ IDC ทั้งหมดจะให้อุปกรณ์ครบชุดแต่คุณสามารถหาซื้ออุปกรณ์เองตามที่คุณต้องการก็ได้เช่นกัน

ที่พักรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของหลักสูตร IDC บนเกาะเต่าหรือไม่?

ส่วนใหญ่แล้วที่พักไม่รวมอยู่ในหลักสูตร IDC บนเกาะเต่า ศูนย์ดำน้ำบางแห่งอาจเสนอที่พักพร้อมส่วนลดให้คุณเพื่อให้คุณอบรมกับพวกเขา

ควรตรวจสอบกับที่พักให้ดีเนื่องจากคุณต้องพักที่เกาะเต่าตลอดหลักสูตร

ผู้เรียนส่วนใหญ่ที่มาถึงเกาะเต่าได้รับความช่วยเหลือในการหาที่พักที่เหมาะสมภายในงบประมาณที่มี

หลักสูตร IDC บนเกาะเต่ารวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วหรือเปล่า?

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร IDC คือ 39,900 บาทและจ่ายโดยตรงให้กับศูนย์ดำน้ำ ราคานี้ไม่รวม IDC Crew pack หรือค่าธรรมเนียมของ PADI

สามารถเริ่มสอนหลักสูตรการดำน้ำลึกหลังจากผ่าน IDC เลยได้หรือไม่?

เมื่อสถานะการสอนของคุณได้รับการอนุมัติซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาภายใน 1 สัปดาห์หลังจากสอบครูสอนดำน้ำเรียบร้อยแล้วคุณจะสามารถเริ่มสอนนักเรียนคนแรกได้เลย

บริษัทดำน้ำ PADI หรือ SSI สำคัญต่อการเรียนหลักสูตร IDC บนเกาะเต่าหรือไม่?

PADI มีตลาดที่ใหญ่ที่สุดในการออกใบรับรองทั้งหมดที่ออกให้บนเกาะเต่า ถึงแม้ว่า SSI จะมีศูนย์ดำน้ำจำนวนใกล้เคียงกันกับ PADI